Nøkkeltall 2017

 
 

Godt år for Sundt

Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, fikk et overskudd på 240 millioner kroner i 2017.

- Året  var preget av normal drift, uten de store hendelsene. Vi er godt fornøyd med 2017, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt AS.

Gruppen har samlet en eierandel på ca 28 prosent og en stemmeandel på 38 prosent i hotelleiendomsselskapet Pandox AB. Pandox sin kontantstrøm før verdiendringer, engangsinntekt og skatt utgjorde SEK 1.720 millioner, mot SEK 1.361 millioner i 2016. Økningen skyldes i hovedsak effekten av investering i syv hoteller ved forrige årsskifte, samt et fortsatt godt hotellmarked.

Pandox gjennomførte en rettet emisjon i av B-aksjer i desember 2017, som tilførte ca SEK 1,5 milliarder.