Historie

Petter Christian Grüner Sundt var en norsk skipsreder og forretningsmann, og barnebarn av skipsreder Sigval Bergesen d.y. som grunnla rederiet Bergesen i 1935. 

Rederiet Bergesen var i sin tid et av verdens største tankbåtrederier.

Sammen med fetteren Morten Sig. Bergesen overtok Petter C.G. Sundt i 1976 ledelsen av Bergesen-rederiet etter at bestefaren Sigval Bergesen d.y. trakk seg tilbake av helsemessige årsaker. I 2003 ble selskapet solgt og rederiet drives nå under navnet World Wide Group som er verdens største operatør av gasstankere. Salget la grunnlaget for investeringsvirksomheten i Sundt AS.

Investeringsselskapet Sundt AS ble etablert i 1995 av Petter C.G. Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Sundt AS har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt AS være en positiv medspiller for samfunnet.