Historie

Petter Christian Grüner Sundt var en norsk skipsreder og forretningsmann, og barnebarn av skipsreder Sigval Bergesen d.y. som grunnla rederiet Bergesen i 1935. 

Rederiet Bergesen var i sin tid et av verdens største tankbåtrederier.

Sammen med fetteren Morten Sig. Bergesen overtok Petter C.G. Sundt i 1976 ledelsen av Bergesen-rederiet etter at bestefaren Sigval Bergesen d.y. trakk seg tilbake av helsemessige årsaker. I 2003 ble selskapet solgt og rederiet drives nå under navnet World Wide Group som er verdens største operatør av gasstankere. Salget la grunnlaget for investeringsvirksomheten i Sundt AS.

Sundt as ble etablert av Petter C.G. Sundt i 1995 som et privat investeringsselskap og han ledet selskapet helt til sin bortgang i 2007, da hans to barn, Helene og Christian G. Sundt, tok over aksjene i selskapet. Dagens eiere har videreført forretningsstrategien som ble lagt av deres far Petter C.G. Sundt. De har også videreført et sterkt engasjementet i og for Bergesens allmennyttige stiftelse.