Nøkkeltall 2015

 

 
 

Ekstraordinært 2015 for Sundt

Investeringsselskapene Sundt fikk et overskudd på syv milliarder kroner i 2015. Verdijustert egenkapital steg fra 7,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner, en avkastning på 80 prosent.
Resultat etter skatt for gruppen ble 6.968 millioner mot 974 millioner kroner i 2014 (justert). Avkastningen på verdijustert egenkapital var 80 prosent (6 milliarder kroner) mot 29 prosent (1,7 milliarder kroner) i 2014.

Ekstraordinært
Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, var sammen med Eiendomsspar AS eier av hotellselskapet Pandox som ble børsnotert i 2015.
- Det ekstraordinære resultatet skyldes hovedsakelig realisering og synliggjøring av verdier som er bygget opp gjennom 13 år i det svenske hotellselskapet Pandox, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt. Pandox er etter børsnotering fortsatt Sundts største investering med en eierandel på rundt 30 prosent.