Nøkkeltall 2015

 
 
 

Ekstraordinært 2015 for Sundt

Investeringsselskapene Sundt fikk et overskudd på syv milliarder kroner i 2015.

Resultat etter skatt for gruppen ble 6.968 millioner mot 974 millioner kroner i 2014 (justert).

Ekstraordinært
Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, var sammen med Eiendomsspar AS eier av hotellselskapet Pandox som ble børsnotert i 2015.
- Det ekstraordinære resultatet skyldes hovedsakelig realisering og synliggjøring av verdier som er bygget opp gjennom 13 år i det svenske hotellselskapet Pandox, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt. Pandox er etter børsnotering fortsatt Sundts største investering med en eierandel på rundt 30 prosent.