Nøkkeltall 2014

 
 
 

2014

Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og investeringsselskapet Sundt AS fikk et Resultat etter skatt for gruppen på 1.120 millioner mot 514 millioner kroner i 2013.

PANDOX
Pandox AS, som eies 50/50 sammen med Eiendomsspar, hadde i fjorleieinntekter på 1.729 millioner svenske kroner. Kontantstrømmen ble på 888 millioner svenske kroner. Pandox ervervet ingen nye hoteller i 2014, men solgte 14 hoteller i Sverige og et i England for samlet 2.700 millioner svenske kroner, med en regnskapsmessig gevinst på 900 millioner svenske kroner. Pandox utbetalte 890 millioner svenske kroner i utbytte til Sundt og Eiendomsspar.

FLY
Sundts engasjement innenfor flyrelatert virksomhet fikk et resultat på omlag 25 millioner kroner hvor av de viktigste bidragene kom fra Norwegian Special Mission AS (68 prosent eierandel) på 14 millioner og Sundt Air på 5 millioner.