Nøkkeltall 2014

 

 
 

2014 OPPSUMMERT

-       Overskudd på 1,1 milliarder
-       Verdijustert egenkapital steg med 29 prosent, til 7,7 milliarder
-       Aksjeporteføljens verdiøkning var 21 prosent

RESULTAT
Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og investeringsselskapet Sundt AS fikk et Resultat etter skatt for gruppen på 1.120 millioner mot 514 millioner kroner i 2013. Økningen i verdijustert egenkapital endte på 29 prosent (1.700 millioner kroner) mot 26,5 prosent (1.200 millioner kroner) i 2013.

PANDOX
Pandox AS, som eies 50/50 sammen med Eiendomsspar, hadde i fjorleieinntekter på 1.729 millioner svenske kroner. Kontantstrømmen ble på 888 millioner svenske kroner. Pandox ervervet ingen nye hoteller i 2014, men solgte 14 hoteller i Sverige og et i England for samlet 2.700 millioner svenske kroner, med en regnskapsmessig gevinst på 900 millioner svenske kroner. Pandox utbetalte 890 millioner svenske kroner i utbytte til Sundt og Eiendomsspar.

AKSJEPORTEFØLJE
Markedsverdien til aksjeporteføljen steg med 21 prosent og var ved utgangen av året omlag 1 milliard kroner.

FLY
Sundts engasjement innenfor flyrelatert virksomhet fikk et resultat på omlag 25 millioner kroner hvor av de viktigste bidragene kom fra Norwegian Special Mission AS (68 prosent eierandel) på 14 millioner og Sundt Air på 5 millioner.