Nøkkeltall 2013

 
 

Rekordresultat i 2013

Sundt gikk samlet med 514 millioner kroner i overskudd i 2013, mot 270 millioner kroner i 2012. Selskapenes verdijusterte egenkapital steg med 1,2 milliarder kroner, 26,5 prosent, til totalt seks milliarder kroner.

Sundt utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og investeringsselskapet Sundt AS, og arbeider med langsiktige investeringer og infrastruktur. Hotelleiendomsselskapet Pandox, som er Sundt sin største investering, utgjorde alene NOK 611 mill av fjorårets verdistigning.

- Vi lyktes godt i fjor, sier administrerende direktør Leiv Askvig som har hovedansvaret for forvalting av verdiene til eierne Helene og Christian Sundt. Han forklarer resultatene med at Sundt opplevde sterk utvikling innenfor finansielle plasseringer, unntatt eiendom, som alene bidro med 420 millioner kroner, mot minus 16 millioner kroner i 2012. 
- Vi opplever de samme svingninger som alle andre finansielle investorer, men med vår kapitalbase kan vi tenke og opptre langsiktig. Samtidig gir dette Sundt mulighetene til å øke engasjementet og skape verdier, sier Askvig.

Jacob Iqbal er ansvarlig for børsporteføljen hos Sundt.
- Nettleserselskapet Opera Software har for Sundt vært en spesiell god investering i 2013. Samlet hadde aksjeporteføljen en verdijustert avkastning på 78 prosent, sier Iqbal.